Om partene

AerligSpill_ToppBilde1

 

Norges Ishockeyforbund

Norges Ishockeyforbund er øverste myndighet for  ishockey, inline hockey og kjelkehockey i Norge, og er en del av Norges Idrettsforbund. Ishockey­forbundets visjon er ”Ishockey i hele Norge”, derfor er forbundets viktigste oppgave å arbeide for at det blir bygget flere anlegg for skøyteidrett. Forbundet har kontorer på Ullevål Stadion i Oslo.

EliteHockey

EliteHockey er eid av klubbene i GET-ligaen. Selskapet ivaretar klubbenes interesser og skal utvikle norsk ishockey generelt. EliteHockey drifter også Eliteserie­foreningen som er klubbenes interesseorganisasjon.

Norsk Tipping

Norsk Tipping er et heleid statlig aksjeselskap. En kanalisering av folks spilleaktivitet til Norsk Tippings tilbud hindrer negativ spilleatferd, og er en garanti for at inntektene fra pengespill kommer samfunnet til gode. Siden 1948 har norsk Tipping bidratt med nesten 100 milliarder kroner til gode samfunnsformål – til glede for millioner av nordmenn.