Tips til trenere

AerligSpill_ToppBilde1

 Tips til trenere

I ishockey skal det være rom for alle, og trenerens viktigste oppgave er å skape et miljø der alle trives. Alle trenere bør ha et bevisst forhold til Ærlig spill-programmet, sin egen påvirkningskraft og disse tipsene:

•  Husk at alle spillere er like mye verdt, og har samme potensial for å ha
det gøy med ishockey
•  Gi oppmuntring til alle spillere under trening og kamp
•  Tilrettelegg for et trygt miljø med aktiviteter som spillerne mestrer
•  Bruk alle spillerne like mye i kamp
•  Se på dommeren som en veileder og gjør dommeren god!
•  Gjennomfør Ærlig spill-hilsen før og etter alle kamper
•  Vis respekt for andre – ha alltid en fornuftig språkbruk
•  Gjennomgå Ærlig spill-kontrakten med lagets spillere underveis i
sesongen
•  Det er trenerens ansvar å motarbeide mobbing
•  Vær raus når laget taper og raus når laget vinner